Tây Ninh sẽ có biện pháp đối với “sốt đất ảo” 

BTN – Các quy hoạch phải được công bố, công khai rộng rãi để người dân biết và thực hiện; bên cạnh đó, cần kịp thời cảnh báo những khu vực có dự án “dự án kinh doanh bất động sản” tự phát được rao bán trên mạng xã hội nhưng không phù hợp với quy hoạch xây dựng, không đúng quy định pháp luật.

Trước tình trạng “sốt đất ảo”, nhất là đối với đất nông nghiệp bị giới đầu nậu và “cò” đất lợi dụng quy định của tỉnh để phân lô, bán nền, ngày 29.3.2022, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì tổ chức phiên giải trình “Công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và việc tách thửa, hình thành khu dân cư, nhà ở riêng lẻ ở đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh” đối với UBND tỉnh.

Ngày 28.4.2022, HĐND tỉnh ban hành thông báo kết luận phiên giải trình về công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng và việc tách thửa đất, hình thành khu dân cư, nhà ở riêng lẻ ở đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

NHIỀU KẾT QUẢ KHẢ QUAN, NHƯNG CŨNG KHÔNG ÍT BẤT CẬP

Theo thông báo, qua phiên giải trình của lãnh đạo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở trên địa bàn thời gian qua. Trong đó có việc vận động người dân “hiến đất” để thực hiện các công trình công cộng, nhất là trong quá trình xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị đã góp phần huy động nguồn lực ngoài xã hội.

Ngoài ra, trên cơ sở quy định của pháp luật về đất đai và điều kiện thực tế ở địa phương, UBND tỉnh chủ động ban hành các quy định triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, nhằm bảo đảm quyền sử dụng đất hợp pháp của người dân và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, qua phiên giải trình cho thấy hiện nay có những khó khăn, vướng mắc và bất cập nổi lên như tình trạng: phân lô, bán nền không phù hợp với quy hoạch, dẫn đến việc hình thành các khu dân cư tự phát không bảo đảm về cơ sở hạ tầng, gây áp lực quản lý nhà nước, tình trạng vận dụng quy định pháp luật để “hiến đất”, tách thửa, kinh doanh nhà ở không lập dự án nhưng quảng cáo dưới mọi hình thức như dự án bất động sản; trong khi đó quy định quản lý của tỉnh có nội dung chưa cụ thể, thiếu chặt chẽ, dẫn đến cách hiểu và áp dụng quy định cùng một vấn đề giữa các địa phương trong tỉnh chưa thống nhất.

CẦN SỚM QUY ĐỊNH THỐNG NHẤT NỘI DUNG “HIẾN ĐẤT”

Từ những bất cập vừa nêu, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh sớm ban hành quy định quản lý thống nhất việc người dân hiến đất xây dựng các công trình công cộng, bảo đảm đúng thẩm quyền, công khai minh bạch; khuyến khích việc hiến đất để phục vụ lợi ích chung của xã hội, nhất là các công trình công cộng trong xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị theo quy hoạch, kế hoạch được duyệt; đồng thời kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn tình trạng lợi dụng việc hiến đất để tách thửa, phân lô, bán nền. 

Do đó cần xác định rõ mục đích hiến đất, trường hợp hiến đất để làm đường giao thông, phải xem xét phù hợp với quy hoạch, sự cần thiết hình thành con đường, nhu cầu đầu tư, mở rộng của địa phương, việc ghi nhận con đường phải bảo đảm các tiêu chí về đường bộ theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, tránh lợi dụng các lối mòn để cho rằng đó là đường và tiến hành phân lô, tách thửa; đồng thời lưu ý về quy trình, thủ tục thực hiện hiến đất phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND tỉnh quan tâm công tác lập và quản lý theo quy hoạch trên địa bàn tỉnh, bảo đảm sự kết nối đồng bộ, kết nối giữa các quy hoạch, nhất là quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch giao thông, đối với nông thôn là quy hoạch xây dựng nông thôn, trong đó chú trọng việc quy hoạch điểm dân cư nông thôn, để làm cơ sở quản lý nhà nước hiệu quả về đất đai, xây dựng.

Một khu dân cư được  xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp .

Các quy hoạch phải được công bố, công khai rộng rãi để người dân biết và thực hiện; bên cạnh đó, cần kịp thời cảnh báo những khu vực có dự án “dự án kinh doanh bất động sản” tự phát được rao bán trên mạng xã hội nhưng không phù hợp với quy hoạch xây dựng, không đúng quy định pháp luật.

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến quy định pháp luật và việc xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai, xây dựng đến các tầng lớp nhân dân để tạo điều kiện nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, đồng thời, cảnh báo các nguy cơ lợi dụng chính sách để đầu cơ đất đai, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Đẩy nhanh thực hiện số hoá, thiết lập hệ thống cơ sở dữ liệu, phần mềm quản lý đất đai 3 cấp liên thông trên phạm vi toàn tỉnh để phục công tác quản lý và minh bạch trong cung cấp thông tin công khai cho người dân.

Trong loạt bài “sốt đất ảo”, chúng tôi nêu rất rõ thực trạng giới đầu nậu đất lợi dụng quy định “hiến đất làm đường nông thôn” chưa cụ thể, chặt chẽ để hiến đất chỉ nhằm mục đích phân lô, bán nền, nhất là đối với đất nông nghiệp. Bởi qua thực tế tìm hiểu, nhiều đường nông thôn mà giới đầu nậu hiến đất làm đường không có mục đích nào cho sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương do không tạo được sự kết nối, liên thông giữa 2 con đường hiện hữu, không ít con đường mà giới đầu nậu hiến đất chỉ đi vào ngõ cụt hoặc đi ra ruộng. Bên cạnh đó, do sự quản lý chưa chặt chẽ của một số chính quyền cơ sở đã có nhiều khu đất nông nghiệp sau khi được hiến đất làm đường trở thành khu dân cư tự phát với nhiều nhà ở xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp. Có thể nói, việc lợi dụng quy định về “hiến đất làm đường” là yếu tố quan trọng được giới đầu nậu tận dụng triệt để thực hiện mục đích phân lô, bán nền.

Theo Báo Tây Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *