Thách thức xây dựng nông thôn mới ở đô thị sân bay

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ H.Long Thành đến năm 2024, huyện phải hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao và phấn đấu có từ 2-3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Địa phương gặp rất nhiều khó khăn, thách thức để đạt mục tiêu trên vì đến nay toàn huyện mới có 4/13 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, chưa có xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

* Chậm so với kế hoạch đề ra

Ngay từ năm 2015, H.Long Thành đã được công nhận huyện đạt chuẩn NTM, về đích sớm hơn nhiều địa phương khác của tỉnh. Năm 2019, TT.Long Thành được Bộ Xây dựng công nhận đạt chuẩn đô thị loại IV. Tuy định hướng của địa phương phát triển công nghiệp – đô thị nhưng vẫn chú trọng phát triển kinh tế khu vực nông thôn, xây dựng NTM với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng sống của người dân nông thôn.

Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của tỉnh và giai đoạn đầu trong xây dựng NTM tại địa phương, Long Thành còn chậm chân trong xây dựng NTM nâng cao. Cụ thể đến nay, huyện chỉ có 4/13 xã được công nhận xã NTM nâng cao gồm: An Phước, Long Phước, Long An và Bình An. Riêng 2 xã Bình Sơn và Tam An đã căn bản hoàn thành tiêu chí NTM nâng cao, đang chờ thẩm định, công nhận. Các xã còn lại đạt từ 15-18 tiêu chí. Đến nay, huyện chưa có xã NTM kiểu mẫu, thấp hơn mặt bằng chung của tỉnh.

Trong đó, còn một số tiêu chí quan trọng hiện vẫn đạt ở mức thấp như: giao thông, trường học và môi trường. Cụ thể, về tiêu chí giáo dục, nhất là trong việc xây dựng trường chuẩn quốc gia của huyện đạt thấp so với mặt bằng chung các địa phương khác. Theo số liệu thống kê, H.Long Thành hiện chỉ có 9/18 trường đạt chuẩn quốc gia, chỉ mới đạt 50%, trong khi quy định phải đạt 75%. Kết quả thực hiện tiêu chí về môi trường của huyện cũng chưa cao. Trong đó, ngoài yếu tố khách quan do quá trình đô thị hóa nhanh, dân cư tập trung đông khiến việc thực hiện các tiêu chí môi trường, xây dựng các tuyến đường sáng – xanh – sạch – đẹp, chỉnh trang nhà cửa, đường, ngõ xóm, vấn đề an ninh trật tự gặp khó khăn thì sự đầu tư, quan tâm của địa phương, nhất là trong công tác dân vận để tổ chức được các tổ tự quản và người dân thực sự tham gia giám sát, thực hiện các tiêu chí môi trường còn hạn chế.

Phó chánh Văn phòng Điều phối chương trình NTM tỉnh Lê Văn Gọi nhận xét, thời gian gần đây, đầu tư xây dựng NTM của H.Long Thành có dấu hiệu chựng lại. Nguyên nhân, địa phương tập trung phát triển đô thị hóa, có nhiều dự án lớn nên chưa đầu tư đúng mức cho xây dựng NTM, nhất là còn lúng túng trong triển khai. Điểm yếu khác là số xã đạt chuẩn NTM nâng cao đạt thấp hơn mục tiêu đề ra, chưa có xã NTM kiểu mẫu; xây dựng cảnh quan môi trường chưa tốt, an ninh trật tự còn khó khăn. Địa phương cần rà soát lại, xác định và liệt kê rõ các chỉ tiêu cần hoàn thành để triển khai cho căn cơ, bài bản và nhất là cần sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung hơn triển khai kế hoạch hiệu quả.                                        

* Nhiệm vụ nặng nề

Để hoàn thành xây dựng NTM nâng cao vào năm 2024, nhiệm vụ đặt ra cho H.Long Thành là rất nặng nề. Hiện thu nhập bình quân đầu người của các xã NTM nâng cao của Long Thành chỉ đạt từ 63-66 triệu đồng/người/năm, thấp hơn so với mức đề ra của xã NTM kiểu mẫu. Việc nâng cao thu nhập của người dân nông thôn hiện nay cũng gặp nhiều khó khăn, nhất là tình hình đầu ra nông sản do ảnh hưởng của dịch Covid-19, chuỗi liên kết tiêu thụ còn thiếu tính bền vững…, ảnh hưởng đến phát triển sản xuất. Việc tích tụ đất đai để quy hoạch sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn gặp nhiều khó khăn và không khả thi vì theo quy hoạch, huyện sẽ phát triển đô thị nên có rất nhiều dự án trọng điểm quốc gia và khu vực làm giá đất tăng cao, người dân và doanh nghiệp không có khả năng mua để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp quy mô lớn.

Phó chủ tịch UBND H.Long Thành Trần Văn Thân cho biết, địa phương đang tập trung đầu tư hạ tầng trong xây dựng NTM nâng cao. Để khắc phục các mặt hạn chế, trong năm 2022, huyện đặt ra mục tiêu phấn đấu đạt từ 4-5 xã NTM nâng cao; nhân rộng thêm 3 khu dân cư kiểu mẫu. Địa phương sẽ tập trung công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện duy trì các tiêu chí đã đạt được; đẩy nhanh hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt; đồng thời, xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp thực hiện các bộ tiêu chí trong giai đoạn mới.

Theo báo Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *