Long Thành – Đẩy mạnh việc nộp hồ sơ đất đai tại Bộ phận Một cửa các xã, thị trấn theo hình thức liên thông

Việc nộp hồ sơ đất đai theo hình thức liên thông tại các xã, thị trấn sẽ góp phần giảm tải Bộ phận Một cửa huyện, từ đó người dân sẽ không phải chờ đợi lâu khi làm hồ sơ thủ tục hành chính.

Thời gian qua, số lượng người dân đến liên hệ Bộ phận Một cửa huyện Long Thành để giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai khá lớn, dẫn đến tình trạng người dân đến Bộ phận Một cửa từ sớm và chờ đợi lâu. Để giảm thiểu tình trạng trên, Bộ phận Một cửa huyện Long Thành thông tin hướng dẫn quý người dân như sau:

Thay vì đến trực tiếp tại Bộ phận Một cửa huyện, các tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ đất đai tại Bộ phận Một cửa các xã, thị trấn theo hình thức liên thông (trừ hồ sơ thế chấp và hợp đồng đo đạc) hoặc nộp qua hình thức trực tuyến; qua đó giảm thiểu tập trung đông người, chờ đợi lâu.

Riêng tại Bộ phận Một cửa huyện, đã bố trí thêm 2 quầy tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực đất đai (nâng tổng số lên thành 9 quầy lĩnh vực đất đai), để tăng cường năng lực xử lý hồ sơ, đảm bảo phục vụ người dân.

Bộ phận Một cửa bổ sung thêm quầy tiếp nhận hồ sơ đất đai

Bên cạnh đó, quý người dân lưu ý khi đến thực hiện thủ tục tại Bộ phận Một cửa, chỉ thực hiện theo hướng dẫn của công chức tại các quầy; tránh làm theo hướng dẫn của những người không có chức năng tại khu vực.

Quý người dân thực hiện theo hướng dẫn tại Bộ phận Một cửa huyện

Theo Cổng thông tin Long Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *