Đồng Nai đề nghị UNESCO cho ý kiến về việc xây dựng cầu Mã Đà

(ĐN)- UBND tỉnh vừa có văn bản xin ý kiến của Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam và Tổ chức UNESCO tại Việt Nam về việc xây dựng quốc lộ 13C trong đó bao gồm cả việc xây dựng cầu Mã Đà để kết nối tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai đi qua vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai. Văn bản do Phó chủ tịch UBDN tỉnh Võ Văn Phi ký.

Theo UBND tỉnh, ngày 20-3-2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai và Bình Phước về việc xây dựng cầu Mã Đà để kết nối và nâng cấp tuyến đường Bà Hào – sân bay Rang Rang (tỉnh Đồng Nai) với đường Đồng Xoài – Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) thành quốc lộ 13C đi qua lõi của Khu dự trữ sinh quyển thể giới Đồng Nai.

Tuy nhiên, theo văn bản của UBDN tỉnh, việc xây dựng cầu Mã Đà sẽ làm ảnh hưởng đến công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn và phục hồi nguyên trạng tự nhiên; bảo tồn và giữ gìn các giá trị lịch sử văn hóa của vùng đất cách mạng Chiến khu Đ. Đặc biệt, việc xây dựng cầu Mã Đà xuyên qua rừng của Khu bảo tồn Thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai và vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai sẽ đi ngược lại định hướng chung là hạn chế phương tiện và dân cư lưu thông xuyên qua rừng nhằm bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học được nghiêm ngặt, tránh tình trạng xâm hại đến tài nguyên rừng.

Cũng theo UBND tỉnh, ngày 20-1-2022, Ủy ban quốc gia Chương trình con người và sinh quyển Việt Nam (MABVN) đã có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Bộ TN-MT, Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội. Trong đó, MABVN đã kiến nghị không xây dựng cầu Mã Đà vì việc xây dựng đường, cầu và các hạng mục phụ trợ sẽ kéo theo việc hình thành tuyến đường dài hơn 40km đi xuyên qua vùng lõi của rừng đặc dụng sẽ gây ra những tác động nghiêm trọng tới vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới Đồng Nai. Đây là các hoạt động vi phạm nghiêm trọng Chiến lược Seville của UNESCO/MAB (chương trình Con người và sinh quyển), đi ngược định hướng của Chiến lược MAB 2015-2025, kế hoạch Hành động Lima 2016-2025. Nếu tổ chức UNESCO can thiệp thì sẽ thu hồi danh hiệu Khu dự trữ sinh quyển thế giới.

Chính vì vậy, trong văn bản, UBND tỉnh Đồng Nai kính đề nghị Ủy ban quốc gia UNESCO của Việt Nam và Tổ chức UNESCO tại Việt Nam cho ý kiến về việc xây dựng cầu Mã Đà để kết nối và nâng cấp tuyến đường Bà Hào – sân bay Rang Rang (tỉnh Đồng Nai) với đường Đồng Xoài – Đồng Phú (tỉnh Bình Phước) thành quốc lộ 13C đi qua lõi của Khu dự trữ sinh quyển thể giới Đồng Nai.

Theo báo Đồng Nai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *